JAVNI OGLAS: JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

JAVNI OGLAS: JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (”Službene novine FBiH”, broj: 26/16 i 89/19), člana 30.
Statuta Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica, člana
6. Pravilnika o radu, a u skladu sa Pravilima o provođenju procedure prilikom zapošljavanja
radnika u Javnom preduzeću za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica, te
Saglasnosti Gradonačelnika Zenice, broj: 02-45-8712/22 od 15.04.2022. godine i Odlukom,
broj: 649-1 /22. od 20.04.2022. godine, direktor Preduzeća raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

I – U Javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica prima se u
radni odnos jedan (1) radnik, kako slijedi:
1) NS – „Radnik na održavanju, čišćenju, čuvanju otvorenih i zatvorenih sportskih i
poslovnih prostora u vlasništvu Javnog preduzeća, pružanje usluge i naplate pružene
usluge u skladu s važećim cjenovnikom JP“ (jedan izvršilac) na neodređeno vrijeme
uz – probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Tekst javnog oglasa:

Izvor: zenica.ba