JAVNI OGLAS: JP VIK d.o.o Zenica – II bravar – jedan izvršioc

JAVNI OGLAS: JP VIK d.o.o Zenica – II bravar – jedan izvršioc

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22) i člana 4. stav (1) Pravilnika o radu Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, broj: 101-15765/19 od 22.11.2019. godine, postupajući u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“, broj: 8/19, 6/20 i 19/20) i Odlukom o potrebi prijema radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto: „II bravar“, u Odjeljenju radionica, uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca, broj: 101-1313-1/23ME od 03.02.2023. godine, te u skladu sa Prethodnom saglasnosti Gradonačelnika Grada Zenica, broj: 02-45-2527/23 od 08.02.2023.godine, direktor
Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JP „ViK“ d.o.o. Zenica,
uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na sljedeće radno mjesto:
– na neodređeno vrijeme
1. „II bravar“, u Službi „Operative“, Odjeljenje radionica 1 (jedan) izvršilac.

Više na:

Izvor: zenica.ba