JAVNI OGLAS: JP “ŠPD ZDK” Zavidovići – 42 izvršioca na neodređeno vrijeme

JAVNI OGLAS: JP “ŠPD ZDK” Zavidovići – 42 izvršioca na neodređeno vrijeme

Na osnovu članova 4. i 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 8/19, 19/20) i članova 2. i 6. Pravilnika o radu Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići – novi prečišćeni tekst broj: 03-1803/23 od 08.05.2023. godine, te na osnovu Odluke o potrebi prijema radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme broj: 03-2253-2/23 od 29.05.2023. godine raspisuje se:

J A V N I O G L A S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. SLUŽBA ZA ZAŠTITU I CERTIFICIRANJE ŠUMA
– Inženjer za ekologiju i zaštitu šuma – 1 izvršilac
2. KOMERCIJALNA SLUŽBA
– Komercijalista I – 1 izvršilac
3. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ OLOVO
A) RADNA JEDINICA OLOVO
– Sjekač – radnik u šumarstvu – 2 izvršioca
– Radnik u šumarstvu – 2 izvršioca
B) RADNA JEDINICA SOLUN
– Sjekač – radnik u šumarstvu – 1 izvršilac
– Radnik u šumarstvu – 4 izvršioca
C) RADNA JEDINICA DUBOŠTICA
– Sjekač – radnik u šumarstvu – 2 izvršioca
– Radnik u šumarstvu – 3 izvršioca
4. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VAREŠ
A) RADNA JEDINICA ZVIJEZDA
– Radnik u šumarstvu – 1 izvršilac
B) RADNA JEDINICA OKRUGLICA
– Sjekač – radnik u šumarstvu – 3 izvršioca
– Radnik u šumarstvu – 1 izvršilac
– Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu – 1 izvršilac
C) RADNA JEDINICA BUKOVICA
– Sjekač – radnik u šumarstvu – 2 izvršioca
– Radnik u šumarstvu – 9 izvršilaca
5. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ KAKANJ
– Sjekač – radnik u šumarstvu – 4 izvršioca
– Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu – 1 izvršilac2
6. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ZENICA
– Radnik u šumarstvu – 1 izvršilac
7. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ZAVIDOVIĆI
A) RADNA JEDINICA KAMENICA
– Sjekač – radnik u šumarstvu – 2 izvršioca
– Vozač – zglobnog traktora – radnik u šumarstvu – 1 izvršilac

Cjelokupan tekst u prilogu:

Izvor: zdk.ba