Javni oglas: JP ŠPD ZDK – 42 radna mjesta na određeno vrijeme

Javni oglas: JP ŠPD ZDK – 42 radna mjesta na određeno vrijeme

Na osnovu članova 4. i 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 9/23) i članova 2. i 6. Pravilnika o radu Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići – novi prečišćeni tekst broj: 03-1803/23 od 08.05.2023. godine, te na osnovu Odluke o potrebi prijema radnika u radni odnos na određeno vrijeme broj: 03-4591/23 od 26.09.2023. godine raspisuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme. Tekst oglasa u prilogu:

Izvor: zdk.ba