JAVNI OGLAS: JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj – 1 izvršilac na određeno vrijeme

JAVNI OGLAS: JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj – 1 izvršilac na određeno vrijeme

Na osnovu odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona („ Službene novine ZDK“ broj: 8/19), člana 5. Pravilnika o radu JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj i Odluke
direktora Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Kakanj o potrebi prijema u radni odnos na određeno vrijeme radnika br. 1229/2023 od 05.06.2023. godine i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci (broj:1230/2023 od 05.06.2023. godine), Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, objavljuje:

JAVNI OGLAS
Za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Oglašava se potreba za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme na period od 12 mjeseci u JP
„Grijanje“ d.o.o. Kakanj, i to za radno mjesto:
– Elektrotehničar – 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci
Osnovna plaća radnika iznosi: 1.139,88 KM.
Prijem radnika u radni odnos vrši se na puno radno vrijeme

Tekst oglasa u prilogu:

Izvor: grijanje.co.ba