JAVNI OGLAS: JKP “Visoko” d.o.o Visoko – 16 radnih mjesta na neodređeno radno vrijeme

JAVNI OGLAS: JKP “Visoko” d.o.o Visoko – 16 radnih mjesta na neodređeno radno vrijeme

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 8/19), Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko (broj 5338 od 25.12.2020. godine), u skladu sa Odlukom o potrebi prijema u radni odnos (broj 744 od 11.02.2022.godine) i Saglasnosti Gradonačelnika Grada Visoko (broj 01/1-02-522/22 od 05.05.2022. godine) JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeće pozicije:

Više na: jkpvisoko.ba