JAVNI OGLASI: Grad Zenica – 21 izvršilac

JAVNI OGLASI: Grad Zenica – 21 izvršilac

I oglas

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica za radna mjesta:
01. Stručni saradnik za imovinsko – pravne poslove u Službi za imovinsko – pravne,
geodetske poslove i katastar nekretnina – 1 (jedan) izvršilac,
02. Stručni saradnik za raseljene osobe, izbjeglice i civilne žrtve rata u Službi za
socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac,
03. Stručni saradnik za upravno – pravne poslove u Službi za socijalnu zaštitu,
stambene poslove i društvene djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac,
04. Inspektor za lokalne i nerazvrstane ceste i gradske ulice u Službi za
inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac,
05. Građevinski inspektor u Službi za inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac,
06. Tržišni inspektor u Službi za inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac,
07. Stručni saradnik za javna preduzeća i javne ustanove u Sektoru za javna
preduzeća i javne ustanove – 1 (jedan) izvršilac.

II oglas

1. Šef Odsjeka za računovodstvo u Službi za finansije – 1 (jedan) izvršilac,
2. Stručni saradnik za računovodstveno – materijalne poslove i poslove ekonomskog
planiranja
u Službi za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti – 1
(jedan) izvršilac,
3. Šef Odsjeka za puteve i saobraćaj u Službi za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i
mjesne zajednice
– 1 (jedan) izvršilac,
4. Stručni saradnik za poslove saobraćaja u Službi za vodoprivredu, putnu
infrastrukturu i mjesne zajednice – 1 (jedan) izvršilac,
5. Šef Odsjeka za vodoprivredu u Službi za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne
zajednice – 1 (jedan) izvršilac,
6. Stručni saradnik za ljudske resurse u Službi Kabineta gradonačelnika – 1 (jedan)
izvršilac,
7. Stručni saradnik za protokol i kontakte s građanima u Službi Kabineta gradonačelnika –
1 (jedan) izvršilac,
8. Stručni saradnik za oblast turizma u Službi za privredu, gradsku imovinu i upravljanje
razvojem – 1 (jedan) izvršilac.

III oglas

SLUŽBA ZA URBANIZAM
-01. Stručni saradnik za poslove upravnog rješavanja – 1 (jedan) izvršilac
SLUŽBA ZA PRIVREDU, GRADSKU IMOVINU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM
-02. Šef Odsjeka za privredu i poljoprivredu – 1 (jedan) izvršilac
-03. Šef Odsjeka za gradsku imovinu – 1 (jedan) izvršilac
-04. Stručni saradnik za statistiku i analizu – 1 (jedan) izvršilac
SLUŽBA ZA BORAČKO – INVALIDSKU ZAŠTITU
-05. Stručni saradnik za upravno – pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac
SEKTOR ZA EKOLOGIJU I KOMUNALNE POSLOVE
-06. Stručni saradnik za pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac

Više na: adsfbih.gov.ba