JAVNI OGLAS: Elektrodistribucija Zenica zapošljava – 18 radnih mjesta

JAVNI OGLAS: Elektrodistribucija Zenica zapošljava – 18 radnih mjesta

Na osnovu člana 9. stav 1. tačka b) Pravilnika o radu JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, broj: U-01-15259/21-98/24 od 18.05.2021. godine, Odluke o potrebi zapošljavanja novih radnika u Podružnici ”Elektrodistribucija” Zenica, u Djelatnosti distribucije električne energije, broj: 01-03-41346/21 od 27.12.2021. godine, te Odluke o potrebi zapošljavanja novih radnika u Podružnici ”Elektrodistribucija”
Zenica, u Djelatnosti distribucije električne energije zbog neplaniranih okolnosti u 2021. godini, broj: 01-03-900/2022 od 11.01.2022. godine, Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica objavljuje OGLAS za zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci, u Djelatnosti distribucije električne energije

Izvor: www.epbih.ba