JAVNI KONKURS: Gradska uprava Zenica – 8 radnih mjesta

JAVNI KONKURS: Gradska uprava Zenica – 8 radnih mjesta

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Grada Zenica, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica

Radna mjesta:

  1. Stručni saradnik za računovodstveno-materijalne poslove i poslove ekonomskog planiranja u Službi za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac
  2. Stručni savjetnik za socijalnu zaštitu u Službi za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac
  3. Stručni savjetnik za obrazovanje, kulturu i informisanje u Službi za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac
  4. Stručni saradnik za sport i zdravstvo u Službi za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac
  5. Stručni saradnik za ekonomsko-analitičke, opće i poslove planiranja u Službi civilne zaštite – 1 (jedan) izvršilac
  6. Stručni saradnik za puteve u Službi za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice – 1 (jedan) izvršilac
  7. Stručni saradnik za vodoprivredu u Službi za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice – 1 (jedan) izvršilac
  8. Stručni saradnik za energetsku efikasnost i urbani mobilijar u Sektoru za ekologiju i komunalne poslove – 1 (jedan) izvršilac

Tekst oglasa u prilogu:

Više na: ekonkurs.adsfbih.gov.ba