Izabrani članovi Gradske izborne komisije u Zenici nisu i prvorangirani na bodovnoj listi

Izabrani članovi Gradske izborne komisije u Zenici nisu i prvorangirani na bodovnoj listi

U Velikoj sali Grada Zenica održana je 5. hitna sjednica Gradskog vijeća Grada Zenica na kojoj su vijećnici odlučivali samo o jednoj tački:

– Razrješenje članova i imenovanje zamjenskih članova GIK Zenica.

I ovu je obilježila prepirka između većine i opozicije, a zbog odabira kandidata koju je predložila većina u Komisiji za izbor i imenovanja.

Vijećnici Stranke demokratske akcije (SDA) su zamjerili Komisiji činjenicu da su predložili kandidate za zamjenske članove Gradske izborne komisije, a koji nakon završene konkursne procedure nisu osvojili najveći broj bodova. Tako je za izbor člana kao Bošnjak predložen Muamer Kovač sa ukupno 12,4 boda, iako je ispred njega na rang listi po bodovima bio Damir Imamović sa 13,9 bodova. Kao Ostali predložen je Dino Pašalić sa 10,4 boda, dok je ispred njega bila pravnica Amila Begagić sa 11,5 bodova. Kao Hrvat je predložena Ivana Đukić koja je imala 11,1 bod, dok je bolja po ukupnim bodovima Snježana Vrhovac sa 11,25 bodova.

Nakon diskusije, uslijedilo je glasanje u kojem je većina sa 16 glasova ZA usvojila prijedlog kandidata za članove Gradske izborne komisije Grada Zenica. Vijećnici koji su glasali ZA su iz Zeničke inicijative KF (Uzunović Kenan, Pašalić Denan, Husetić Mirza, Arnaut Halil, Huseinović Semir, Halać Aida, Šabanović Elmin, Šut Adnan, Skopljak Mirzet, Aldobašić Sanjin, Menzilović Vernes i Alispahić Kenan), Ekrem Tuka iz Nezavisnog bloka, dva vijećnika SDP-a Nermin Mehić i Elvis Alijagić i vijećnik iz reda ostalih Osman Šuvalić, dok su PROTIV bili vijećnici iz SDA (Tufekčić Emina, Ejubović Malik, Hodžić Faruk, Patković Šerif, Škaljo Namir i Dizdarević Zelda), Almir Babajić iz SDP-a i Elmir Duvnjak iz NES-a.

Svi predloženi i izabrani članovi Gradske izborne komisije su već i zaposlenici Gradske uprave Grada Zenica.

Na početku sjednice su prisutna bila 22 vijećnika, dok su na samom glasanju bila prisutna 24 vijećnika.

U nastavku pogledajte zapisnik sa bodovnom listom, kao i sjednicu Gradskog vijeća Grada Zenica.

Izvor: zenit.ba