Isak i Badnjević: Zajednički raditi na realizaciji projekta e-prijave

Isak i Badnjević: Zajednički raditi na realizaciji projekta e-prijave

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak, sastao se sa dr. Almirom Badnjevićem, direktorom Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).

Direktor Badnjević je istakao kako prati aktivnosti federalnog ministra unutrašnjih poslova i da je uvidio visok stepen zalaganja ministra Isaka u popravljanju stanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, a što je bio i povod sastanka.

Badnjević se zahvalio ministru Isaku za dosadašnju saradnju i podršku IDDEEA-i BiH koja ima ključnu ulogu u pružanju potpunih i pouzdanih usluga za sve nadležne organe, te značajnu ulogu u očuvanju sigurnosti i integriteta naše društvene strukture.

Ministar Isak istakao je da shvata važnost IDDEEA-e kao pouzdanog pružatelja podrške u svakodnevnom radu FMUP-a i FUP-a i da baze podataka IDDEEA-e pružaju ključne informacije i identifikacione dokumente koji su od suštinske važnosti za pravilno donošenje odluka i očuvanje reda i sigurnosti u društvu.

Jedna od tema o kojoj su posebno razgovarali bilo je uvođenje elektronskih prijava prebivališta i matičnih brojeva u FBiH, a što bi olakšalo podnošenje prijava građanima BiH koji su ključni prioriteti FMUP-u i IDDEEA-i.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak prihvatio je prijedlog da Federalni MUP bude nosilac, odnosno koordinator svih aktivnosti vezanih za e-prijave.

S tim u vezi dogovorno je da se u narednim sedmicama pokrenu procedure za prezentaciju kompletnog projekta i pristupne aplikacije kantonima i općinama u FBiH.

Ministar Isak i direktor Badnjević zaključili su kako će FMUP i IDDEEA-a nastaviti unapređivati saradnju i međusobne odnose.