Elmir Duvnjak, vijećnik NES-a u GV Zenica: Ko i zbog čega štiti preduzeće ALBA Zenica d.o.o?

Elmir Duvnjak, vijećnik NES-a u GV Zenica: Ko i zbog čega štiti preduzeće ALBA Zenica d.o.o?

Prošlo je pet mjeseci od moje inicijative, a stanje u našem gradu je još gore.

Danas sam prisustvovao javnoj raspravi o dopunjenom zahtjevu za izdavanje okolinske dozvole za pogone ArcelorMittal Zenica i sa žalošću kažem da je odziv bio isti takav, žalostan, cca 30 ljudi.

Iskreno se nadam da će, kada bude javna rasprava o novoj odluci o komunalnom redu, odziv biti nemjerljivo veći.

Trenutna odluka o komunalnom redu u članu 78. predviđa način održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, a u članu 79. definiše ko, na koji način će to obavljati, te visinu naknade za te usluge.

U našem slučaju to je ALBA Zenica d.o.o.

Zanimljivo je to da važeća odluka o komunalnom redu ne predviđa adekvatnu sankciju za nerad ovog preduzeća, tako da i kada ovo dobije sudski epilog, što je jako rijetko, sud presudi u korist ALBE zbog nedostatka sankcija koje bi odluke o komunalnom redu trebale imati.

Ko i zbog čega štiti ovo preduzeće?

Ko i zbog čega šteti građanima Zenice?

Tiče me se i trebalo bi nas sve zanimati!