Doboj Jug: Pušten u rad prošireni sistem videonadzora

Doboj Jug: Pušten u rad prošireni sistem videonadzora

Policijsku stanicu Doboj Jug posjetio je Komesar MUP-a ZDK-A Rusmir Šišić i tom prilikom zajedno sa Komandirom PS Doboj Jug Seadom Kadribašićem i Načelnikom PU Tešanj Nijazom Klinčevićem pustio u funkciju prošireni i obnovljeni sistem video nadzora na području općine Doboj Jug.

Postojeći video nadzor proširen je i obnovljen te je sa ovim činom pokrivenost općine Doboj Jug video nadzorom na zadovoljavajućem nivou.

PS Doboj Jug jedna je od najboljih stanica u ZDK pa i šire i svojim radom i profesionalnim odnosom spuštaju stopu kriminaliteta na najmanju moguću mjeru uvažavajući položaj i poziciju same općine, blizina entitetske linije, raskrsnica velikih magistralnih puteva.

Projekat podržan od strane privrednika i lokalne vlasti svakako će doprinijeti daljem poboljšanju nivoa sigurnosti u Doboj Jugu i šire.

FB: Doboj-jug