Boračke stipendije će dobiti svi studenti koji ispunjavaju uslove

Boračke stipendije će dobiti svi studenti koji ispunjavaju uslove

Prema Programu utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja ZDK za 2022. godinu ukupan iznos od 14.705.000 KM, namijenjen je za potrebe branilaca i članova njihovih porodica.

Najveći iznos sredstava iz ovog programa, gotovo 7 miliona KM, predviđen je za isplatu egzistencijalne naknade za nezaposlene demobilizirane branioce mlađe od 57 godina koji su u implementaciji Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica FBiH u obavezi kantona, ukazuje resorni ministar Fahrudin Čolaković.

Za dodjelu stipendija studentima iz reda branilačke populacije po raspisanom konkursu za studijsku 2021./2022. godinu namijenjena su sredstva u visini od 2.220.000 maraka što će biti dovoljno da svi studenti koji ispunjavaju uslove koje je propisala uredba dobiju stipendiju.

Do sada imamo sigurnih 1.992 studenta, pri čemu je iznos stipendije za prvu godinu 800 maraka, a za drugu i ostale godine studija 1.200 maraka“, podsjeća Čolaković.

Prema nedavno raspisanom javnom pozivu za stambeno zbrinjavanje pripadnika branilačke populacije opredijeljen je jedan milion KM, a isti iznos predviđen je i za dodjelu poticaja po programima samozapošljavanja i zapošljavanja pripadnika branilačke populacije.

Za programe liječenja i nabavke lijekova za branioce i članove njihovih porodica opredijeljeno je 1,1 milion KM, a u slučaju da se sredstva na drugim transferima ne potroše u cjelosti, ovaj transfer će biti dodatno povećan, imajući u vidu činjenicu da branilačka populacija stari i sklonija je obolijevanju.

Ministarstvo i ove godine nastavlja sa projektom banjsko-klimatske rehabilitacije u četiri banjska lječilišta u Olovu, Fojnici, Gradačcu i Ilidži, te je iz razloga povećanog interesovanja branilačke populacije za ovaj vid liječenja ovaj trasfer povećan i iznosi 370.000,00 KM“, napomenuo je Čolaković.

U slučaju smrti dobitnika najvećeg ratnog priznanja, ratnog vojnog invalida, demobiliziranog branioca i porodice šehida i poginulog branioca, planirana su sredstva za pomoć porodicama u ukupnom iznosu od 500.000 KM.

Za nabavku ortopedskih pomagala za ratne vojne invalide sredstva su ove godine povećana i iznose 250.000 KM, dok je za nabavku udžbenika za djecu branilaca koji pohađaju osnovnu ili srednju školu obezbijeđeno preko 200.000 KM.

Preostali iznos sredstava predviđen je za pomoć pripadnicima branilačke populacije u vidu poboljšanja zdravstvenog i socijalno-ekonomskog statusa, afirmaciju invalidskog sporta, kao i za pomoć u radu branilačkih udruženja i saveza, izgradnju spomen obilježja, te obilježavanje značajnih datuma i manifestacija vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat.

Izvor: zenicainfo.ba