Anel Kljako: U političkom habitusu u BiH, postoje politike, koji ne biraju sredstva da ostvare svoje ciljeve!

Anel Kljako: U političkom habitusu u BiH, postoje politike, koji ne biraju sredstva da ostvare svoje ciljeve!

Politički mentori ovakvih panfleta i tračeva, zbog svojih ličnih frustracija i liderskih nedostataka, se koriste političkim kompromitacijama, na bazi insinuacija, bez imalo moralnih odlika.

Više je nego jasno, da je prisutan strah među političkim oponentima i njihovim instrumentalizovanim, ispolitiziranim novinarima, koji u NES- u , kao novoj političkoj snazi i njenim liderima vide ozbiljne konkurente.

Kao lider NES – a u Hercegovini, vjerujem u vladavinu zakona i pravosudne i tužilačke institucije i bezrezevno ih podržavam u njihovom radu.

Duboko sam svjestan, da u političkoj areni, treba znati podnositi udarce, a ovo je jedan od egzaktnih primjera, da u političkom habitusu u BiH, postoje politike, koji ne biraju sredstva da ostvare svoje ciljeve.

Želim se zahvaliti svim svojim članovima, koji su u ovako kratkom periodu uspjeli u Hercegovini organizovati stranku, koja ima potencijal i integritet, da promijeni stvari na bolje, po principu, da mladi i kompetentni dobiju šansu!

Ovakvi novinski članci, nas neće obeshrabriti, da radimo, još jače i snažnije na poboljšanju kvaliteta življenja naših građana.

Mi znamo, hoćemo i možemo izgraditi evropsku BiH i vratiti dostojanstvo i povjerenje u institucije države!!!!

Moram ražalostiti naručioce ovih novinskih redaka i tračeva sa mostarskih bandera, da se Hercegovcima ne može prodavati magla, jer je to inteligentan, častan i radin narod!

Predsjednik NES – regija Hercegovina
Anel Kljako

Screenshoot: Avaz