Amandman Rame Isaka na budžet FBiH: Umjesto za Hrvatsko narodno kazalište, novac preusmjeriti za olimpijski bazen u Mostaru

Amandman Rame Isaka na budžet FBiH: Umjesto za Hrvatsko narodno kazalište, novac preusmjeriti za olimpijski bazen u Mostaru

Dom naroda FBiH danas će razmatrati budžet Federacije BiH, nakon što ga je usvojio Predstavnički dom.

Puno prašine podigla je stavka kojom Vlada FBiH izdvaja ogroman novac za igradnju Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru (i to na vakufskoj zemlji).

Delegat NES-a Ramo Isak za danas je zbog toga pripremio amandman kojim traži da se novac sa te stavke preusmjeri na izgradnju olimpijskog bazena u Mostaru.

“Obzirom da Mostar ima olimpijsku plivačicu koja predstavlja Bosnu i Hercegovinu i koja ostvaruje izuzetne rezultate na svim svjetskim takmičenjima potrebno je da izvojimo dodatna sredstva za izgradnju Olimpijskog bazena za sve građane Grada Mostara i buduće naraštaje. Projekti kao što su izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta, na području centralne zone Grada Mostara, narušava pravnu sigurnost, jer je riječ o nelegalnoj gradnji. Centralna zona grada Mostara mora u svakom smislu odražavati otvorenost grada Mostara i njegovu multietničku supstancu, jednakopravnost naroda i građana.

Centralna zona grada Mostara je vakuf, prostor na kojem se nekada nalazio Lakišića harem. Smatram da je potrebno riješiti dugogodišnji legitiman zahtjev Islamske zajednice za uvođenje u posjed na tom lokalitetu, a ne finansirati projekte koji simboliziraju jednonacionalnost, pravnu nesigurnost, i podjele. Nelegalna gradnja na bivšem Lakišića haremu u Centralnoj zoni, predstavlja hrvatski politički i nacionalni interes, kako bi zaokružili jednonacionalni prostor, derogirajući pravnu sigurnost”, napisao je Isak u svom prijedlogu.

Izvor: raport.ba