Adil Halilović izabran za predsjednika Općinskog odbora SNAGE NARODA Tešanj, Damir Numić potpredsjednik

Adil Halilović izabran za predsjednika Općinskog odbora SNAGE NARODA Tešanj, Damir Numić potpredsjednik

Inicijativni odbor SNAGE NARODA Tešanj predano je radio na organizaciji Izborne skupštine stranke u Tešnju u proteklom razdoblju.

Dana 10.05.2024. godine na održanoj Izbornoj Skupštini, Adil Halilović imenovan je za predsjednika Općinskog odbora SNAGE NARODA Tešanj, dok su Nerma Saračević i Damir Numić imenovani za potpredsjednike. Damir Numić će biti na listi za Općinsko vijeće Tešanj ispred SNAGE NARODA.

Članovi Izvršnog odbora su: Dženana Maličević, Arnela Spahić, Seid Buljubašić, Adnan Valjevac, Hamza Hotić i Edina Artuković, koja obnaša dužnost sekretara.